برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

جایگاه معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری در ساختار شهرداری تهران

معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری بعنوان راهبردی ترین معاونت در مجموعه سازمان شهرداری تهران درانجام وظایف وماموریت ذاتی خود هم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید
مرداد 96
7 پست
مرداد 94
2 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 91
3 پست
آذر 90
2 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
خرداد 90
3 پست
آبان 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
بهمن 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
6 پست
تکنیک
1 پست
فرایند
1 پست