لیوان یک بارمصرف

 

 مقدمه :

       کشورهای پیشرفته مدت هاست که به فکر تولید ظرف یک بار مصــرف و بستــه بنـدی غیر وابسته به مواد فسیلی و نفتی افتاده اند و از پلیمرهای گیاهی مانند سیب زمینــی ، ذرت و گنــدم در ساخت ظــرف یک بار مصرف استفاده می نمایند. امیـــد است به تدریج ظرف یک بار مصــرف بیوپلیمــری، کاغــذی و پلــی پروپیلنــی، جایگزین ظرف یک بار مصرف پلاستیکی شـود . جالب است بدانیــم که در جهت حفــظ محیــط زیست، المپیک 2008 چین، به علت استفاده وسیع از ظرف های یک بار مصرف گیاهی به المپیک سبز مشهور شد

         ظروف یک بــار مصرف پلاستیکی، عمــدتاً از پلی استایــرن و PVC که وابسته به مواد نفتــی و فسیلــی می باشند، ساخته شده اند. منومر استایــرن که تشکیل دهنــده پلــی استایـرن می باشد در مواجهه با دمای بالای 65 درجه سانتی گراد و در مجاورت با چربی ها و مواد اسیدی، آزاد شـده و از موادی است کـه سرطان زایی آن ثابت شده است . ضمنأ  جهت ساخت ظـرف های یک بار مصرف، به پلــی استایرن و PVC که مادة تشکیـل دهنده این ظرف ها می باشند، انواع نرم کننده ها، پایدار کننده ها، روان کننده ها، رنگ دانه ها و پرکننده ها اضافه می شود که همگـی آن ها برای سلامتــی مضر هستند

     مضرات ظروف پلاستیکی یکبار مصرف:

1- مهاجرت مونومــر از ظرف به داخل مواد موجـــود در ظرف در شرایــط خاص و در نهایت سرطان زایــی

2 - عــدم سازگاری با محیــط زیســت وطبیعت.

3 - مواد اولیــه آن از منابع غیر قابل تجدید تأمین شده و باعث هدر رفتن سرمایه ملی می شوند

       مزایای ظرف یک بار مصرف گیاهی :

 1 – عدم مهــاجرت منومــرها به داخــل مــواد غذایی .

 2 – سازگاری با محیط زیست و تجزیه پذیری آن ها حداکثر پس از 6 ماه در طبیعت .

3 – قابل استفاده بودن به عنوان غذای دام پس از مصرف .

 4 – تهیه شده از مواد تجزیه پذیر و عــدم وابستگی به مــواد اولیــه نفتی ، اشاره نمــود. به اضافه ایــن که ظرف ساخته شده از پلیمـــرهای گیاهی در مایکروفر قابل استفاده است و هیچ گونه محدودیتی از نظر دما ندارد و دمای تا 100 درجه را تحمل می کنند

  •   نتیجه

بر این اساس منطقه 18 در سال 88 بالغ بر 50 هزار عدد لیوان یکبار مصرف خریداری شده که هزینه آن بین 5 تا 7 میلیون ریال بوده که با   خرید همین  تعداد در سال برای لیوان های یکبار مصرف گیاهی هزینه ان بالغ بر 15 تا 17 میلیون می باشد که مابه التفاوت مبلغی در حدود 10 میلیون ریال می باشد.

اگرچه هم اکنـون قیمت ایــن ظرف نسبت به ظرف مشابه پلاستیکی تاحدودی گران تــر می باشــد ولــی، اگـر هزینه های مربوط به بازیافت پلاستیک و هزینــه های مربوط به درمان بیماری های ناشــی از ظــرف یک بــار مصرف پلاستیکــی را محاسبه نماییم، می توانیم نتیجه بگیریم که ظرف های گیاهی نه فقط گران تــر نیستنــد، بلکــه در نهایت بــرای جامعه ارزان تر خواهند بود

ردیف

نوع لیوان

سال

تعدادخریدعدد(تقریبی)

قیمت واحد(ریال)

قیمت کل (ریال)

1

پلاستیکی

88

000/50

100

000/000/5

2

گیاهی

89

000/50

300

000/000/15

 
 
/ 0 نظر / 137 بازدید