سخن اول

اعتقادم بر این است  برای رسیدن به توسعه پایدار  اولا باید برنامه ریزی  ونوع نگرش فلسفی  ونظری ما بومی بوده  وچرخه کامل  فرایند برنامه ریزی  را داشته باشیم وسپس بر مبنای همین برنامه ریزی  ، توسعه بومی را  نهادینه کنیم وبه عبارتی به دنبال  برنامه ریزی بومی  ، توسعه بومی  به وجود خواهد آمد  . 

/ 0 نظر / 21 بازدید