اقتصاد ملل جهان

اقتصاد گاوی : دو تا گاو ماده دارین ... یکیش رو میفروشین و یه گاو نر میخرین ... به تعداد گاوهای گلهی شما افزوده میشه و اقتصاد رشد میکنه ... پول براتون همینطور سرازیر میشه و میتونین به بازنشستگی و استراحت بپردازین ...

 اقتصاد هندی : دو تا گاو ماده دارین ... اونها رو میپرستین و عبادت میکنین !

 اقتصاد پاکستانی : هیچ گاوی ندارین ... ادعا میکنین که گاوهای هندی مال شما هستن ... از آمریکا طلب کمک مالی میکنین ... از چین طلب کمک نظامی میکنین ... از انگلیس هواپیماهای جنگی ... از ایتالیا توپ و تانک ... از آلمان تکنولوژی ... از فرانسه زیردریایی ... از سوییس وام بانکی ... از روسیه دارو ... و از ژاپن تجهیزات ... با تمام این امکانات گاوها رو میخرین و بعد ادعا میکنین که توسط جهان مورد استثمار قرار گرفتین !

اقتصاد آمریکایی : دو تا گاو ماده دارین ... یکیش رو میفروشین و دومی رو تحت فشار مجبور میکنین که به اندازهی ۴تا گاو شیر تولید کنه ... وقتی گاوتون افتاد و مرد اظهار تعجب و شگفتی میکنین ... تقصیر رو گردن یه کشور گاودار میاندازین و بعد طبیعتا اون کشور یه خطر بزرگ برای بشریت به حساب میاد ... یه جنگ برای نجات جهان به راه میاندازین و گاوها رو به چنگ میارین !

اقتصاد فرانسوی : دو تا گاو ماده دارین ... دست به اعتصاب میزنین چون میخواین سه تا گاو داشته باشین !  

اقتصاد آلمانی : دو تا گاو ماده دارین ... اونها رو تحت مهندسی ژنتیک قرار میدین ... بعدگاوهاتون ۱۰۰سال عمر میکنن و ماهی یه وعده غذا میخورن و خودشون شیرشون رو میدوشن !  

اقتصاد انگلیسی : دو تا گاو ماده دارین ... که هر دو تاشون جنون گاوی دارن !

اقتصاد ایتالیایی : دو تا گاو ماده دارین ... نمیدونین که اونها کجا هستن ... پس بیخیال میشین و میرین سراغ ناهار و شراب و استراحتتون

 اقتصاد سوییسی :۵۰۰۰ تا گاو ماده دارین ... هیچکدومشون مال خودتون نیستن ... از کشورهای دیگه پول میگیرین که دارین گاوهاشون رو نگه میدارین !  

اقتصاد ژاپنی : دو تا گاو ماده دارین ... اونها رو از نو طراحی ژنتیکی میکنین ... هیکل گاوهاتون یکدهم اندازهی طبیعی میشه و ۲۰برابر معمول هم شیر تولید میکنن ... بعد شونصد تا کارتون و عکس برگردون و آدامس با شخصیت گاوهاتون با چشمهای درشت میسازین و اسمش رو میذارین Cowkemon و توی تمام جهان پخش میکنین و میفروشین !

اقتصاد روسی : دو تا گاو ماده دارین ... اونها رو میشمرین و متوجه میشین که ۵ تا گاو دارین ... اونها رو دوباره میشمرین و میفهمین که ۴۲ تا گاو دارین ... اونها رو دوباره میشمرین و متوجه میشین که ۱۷تا گاو دارین ... یه بطری ودکای دیگه باز میکنین و به خوردن و شمردن ادامه میدین !  

اقتصاد چینی : دو تا گاو ماده دارین ... ۳۰۰نفر آدم دارین که گاوها رو میدوشن ... بعد ادعا میکنین که سیستم استخدامی و شغلی کاملی دارین و تولیدات گاویتون در سطح بالایی قرار داره و هر کس رو هم که آمار واقعی رو بیان کنه بازداشت میکنین!

اقتصاد ایرانی : دو تا گاو ماده دارین که هر دو تاشون از باباتون به ارث رسیده ... یکیش رو دولت بابت عوارض و مالیات و خمس و زکات و سهم صدا و سیما و سهم بنیادهای مختلف و ... ضبط میکنه ... دومی رو هم قربونی میکنین و نذر قبولی توی دانشگاه و ازدواج موفق و شغل خوب و بدن سالم و عقل درست و حسابی و ... و غیره می کنین ! و اقتصاد کماکان فلج می مونه!

/ 0 نظر / 21 بازدید