سی ویژگی انتقاد کردن/مناظره کردن از نگاه محمود سریع القلم

1.هدف از نقد و انتقاد، بهتر فهمیدن و دقیق فهمیدن یک موضوع است.

2.هدف از نقد و انتقاد، نزدیک کردن یک فکر ونظریه بهfact  است.

3.اظهار نظر با نقد متفاوت است: اولی مخاطب خاصی ندارد اما دومی برای اصلاح فکر و سخن و عمل دیگری است.

4.منتقد تا می تواند باید در متن انتقادی خود،سؤال ها و زوایای جدید طرح کند.

5.داشتن یک دیدگاه متفاوت، نقد نیست. مستندات و fact ها، مبنای نقد و انتقاد هستند.

6.نقد شفاهی از نظر مکتوب، بی اعتبار است.

7.منتقد باید دقیق با نقطه و ویرگول از متناصلی، نقل قول کند و بعد آن را بر اساس مستندات نقادی کند.

8.نقد به صورت مناظره توسط کسانی معتبر است که هر دو طرف در رابطه با موضوع مناظره، متون تولید و چاپ کرده باشند.

9.در مسائل فکری و علمی، مبنای نقد بر واقعیات،آمار و factها است. جایگاه  تخیلات و توهمات در مدارهای علمی نیست.

10.در جامعه‌ای نقد اعتبار پیدا می‌کند که افرادمتخصص در حوزه تخصصی خود نقادی کنند.

11.اگر منتقد نکته‌ای ر ا از متن مکتوب متوجه نمی شود، ابتدا سؤال می‌کند و بعد نقد می‌کند.

12.پیش ذهنیت از نویسنده یک متن، نقد و انتقاد را مخدوش و بی‌اعتبارمی‌کند.

13.به میزانی که انتقادات کلی باشند از اعتبار آن‌ها کاسته می‌شود. مبنای کار علمی و انتقادی در پرداختن به جزئیات است.

14.بالاترین سطح اعتبار یک فرد علمی و فکری، نوشته‌هایاوست. سخنرانی و ارائه شفاهی مطالب پایین‌ترین سطح است.

15.منتقد بر نویسنده متن، القاب نمی گذارد.

16.کسی که در یک موضوع تخصص نداشته و متون تولید و چاپ نکرده، به لحاظ علمی نمی‌تواند انتقاد کند.

17.منتقد، متن و سخن و فکر فرد را نقد می‌کند ونه شخص او را.

18.کسی که نقد علمی می شود، وظیفه مدنی داردکه به انتقادات پاسخ دهد.

19.نقدی که به آمار و مستندات تجربی وتاریخی اتکاء داشته باشد، معتبرتر است.

20.منتقد در بیان و لحن، شخصی احساسی و عصبانی نیست. ادب و صدا قت او مقدم بر انتقاداتش  است.

21.منتقد و انتقاد شونده هر دو باید در یک موضوع تخصص داشته باشند و متون تولید و چاپ کرده باشند.

22.نقاد از این عبارات، فراوان استفاده می‌کند: حدس می‌زنم. تصور می‌کنم. به نظرم می آید. شواهد اینگونه نشان می‌دهد. آمار چنین تصدیق می‌کند.

23.نقد فکری و علمی باید مکتوب و علنی باشد اما نقد از رفتار حتماً باید به صورت خصوصی به افراد منتقل شود.

24.محل تحصیل، اساتید و متون علمی منتقد بر کیفیت نقد او بسیار تأثیرگذار است.

25.اندیشه ها سطح اعتبار دارند و به تدریج اصلاح می شوند. می توان با استدلال، مستندات و آمار، اندیشه ها را تکامل بخشید.

26.منتقد باید مراقب باشد تا آنچه که خودش دوست دارد بگوید را به حساب متن دیگری نگذارد و متن او را تحریف نکند.

27.استفاده از کمیت ها، دقّت و اعتبار نقد را افزایش می دهد.

28.علمی ترین متن و علمی ترین نقد آن است که نویسنده، تعاریف خود را از مفاهیم از یک طرف و مفروضات و استوانه های فکری را از طرف دیگر به طور دقیق مکتوب کند.

29.در نقادی و مناظره، مبنای استدلال پژوهش های علمی است.

30.استاندارد گذاری برای نقد و مناظره، مسئولیت دانشگاه ها، متخصصین و انجمن های علمی است

/ 0 نظر / 35 بازدید