30 ویژگی انسان مدنی و انسان عقلانی از نگاه دکتر سریع القلم

۱ ـ به شهروندان عادی بیشتر احترام بگذارد تا کسانی که پست و مقام دارند؛

 ۲ ـ بتواند سی صفحه در مورد خود، روحیات و افکار خود بدون حتی یک جمله تکراری بنویسد؛

 ۳ ـ برای خود به وسعت جهان، احترام قائل باشد؛

 ۴ ـ در روز حداقل پانزده دقیقه برای شناخت خود وقت بگذارد؛

 ۵ ـ از کسی سؤال خصوصی نپرسد؛

 ۶ ـ برای هر سؤالی، چندین پاسخ متفاوت قائل باشد؛

 ۷ ـ اختلاف خود با دیگران را با گفت‌و‌گو حل کند؛

 ۸ ـ مبنای قضاوت در مورد انسان‌ها: ۹۵ درصد باطن و عمل آن‌ها، ۵ درصد.، ظاهرشان؛

 ۹ ـ انتظارات خود را از دیگران به حداقل برساند. با توانایی‌های خود زندگی کند؛

 ۱۰ ـ راستگویی و درستکاری را نه صرفاً یک فضیلت فردی بلکه استوانه آفرینش بداند؛

۱۱- برای کل جامعه و آینده آن تلاش کند و نه صرفا در گروه و اطرافیان خود؛

 ۱۲ ـ در روز پانزده دقیقه با گُل و گیاه وقت بگذراند و رنگ‌ها را تقدیر کندتا بلکه قدری از قدرت، سیاست، پول و خودنمایی فاصله گیرد؛

 ۱۳ ـ در صف خود‌پرداز بانک، یک متر از کسی که مشغول کار بانکی است فاصله بگیرد؛

 ۱۴ ـ با عذرخواهی، فضای تنش‌ها را تخفیف دهد؛

 ۱۵ ـ از نیاز به نمایش، عبور کرده باشد؛

 ۱۶ ـ اگر می‌خواهد ثروتمند شود، نهاد‌های دولتی و حکومتی را ترک کند؛

 ۱۷ ـ بر کسانی که با او تفاوت فکری و سلیقه‌ای دارند، القاب نگذارد؛

 ۱۸ ـ در زندگی اجتماعی و سیاسی: ۹۵ درصد فکر و مطالعه و استدلال، ۵ درصد حس، شایعات و فضا‌ها؛

 ۱۹ ـ تا بتواند در رانندگی بوق نزند؛

 ۲۰ ـ به گونه‌ای رفتار کند که صاحبان قدرت سراغ او بیایند و نه بالعکس؛

 ۲۱ ـ بخش مهمی از زندگی خود را برای به جای گذاشتن میراثی ارزشمند برای جامعه، طراحی کند؛

 ۲۲ ـ هنگام به کار انداختن برف‌پاک‌کن‌ها برای شستشوی شیشه‌ها، اتوموبیل‌های اطراف را کثیف نکند؛

 ۲۳ ـ برای هر انسانی، مستقل از اینکه چه فکری دارد و به کدام گروه تعلق دارد،ارزش انسانی قائل باشد؛

 ۲۴ ـ از دوستی‌ها و به خصوص حلقه اول دوستان خود، مانند گُل مراقبت کند؛

 ۲۵ ـ حداقل در دو کار گروهی به طور دائمی، برای فرو نشاندن منیت‌های خود، مشارکت کند؛

 ۲۶ ـ اعتبار فکری افراد را در متون قابل اتکایی که تولید کرده‌اند، بداند؛

 ۲۷ ـ وارد شبکه ذهنی منتقدین خود شود تا جهان آن‌ها را بهتر درک کند؛

 ۲۸ ـ در رفتار اجتماعی و اخلاق فردی، قابل پیش‌بینی باشد؛

 ۲۹ ـ به هیچ فرد، گروه و ملتی دشنام ندهد. با مخالفین خود، حقوقی رفتار کند؛

 ۳۰ ـ  شأن و منزلت خود را به مراتب بالا‌تر از کسانی بداند که پست و مقام و منصب دارند

/ 0 نظر / 21 بازدید