هفت اصل


یکی از پیشنهادات نظری ارائه شده درباره شهرسازی اینده منشوری است تحت عنوان منشور 2000 (بیانیه طراحی شهری برای قرن آینده) توسط عده ای از اندیشمندان تصویب شد. این منشور ضمن بررسی و نقد آنچه که در طی قرن بیستم در شهر و شهرسازی به وقوع پیوسته به پیش بینی آینده پرداخته است .
این منشور هفت اصل را جهت بهبود وضع و دگرگونی (تجدید شهرها) در شهرهای کنونی پیشنهاد می نماید :
 اصل اول : مکانهای شهری باید نقش مثبت و سازنده ای را در زندگی ساکنان شهرها داشته باشند . 
 اصل دوم : شهرنشینی باید با نظامهای طبیعی موزون و هماهنگ باشد . 
 اصل سوم : هر شهر باید شخصیت و هویت خاص و بارز خود را داشته باشد .
اصل چهارم : فرم شهری جدید باید جوابگوی نیازها و رفتارهای متحول جامعه باشد .
اصل پنجم : وسایل نقلیه باید متنوع و فراگیر باشد .
 اصل ششم : فرایند ساختن و بازسازی میتواند اشکال مختلفی داشته باشد و گروههای ذی نفع زیادی را در بر گیرد . 
 اصل هفتم : پیدا کردن استفاده های جدید برای ساختمانها و احیاء مناطق شهری موجود به همان اندازه ایجاد مناطق جدید دارای اهمیت است .


/ 3 نظر / 29 بازدید
حیدر رفیع

سلام دلتان به نور خدا منور و مشامتان به شمیم عید معطر عید شما مبارک[ماچ]

حیدر رفیع

شبي در محفلي ذکر علي بود شنيدم عارفي فرزانه فرمود اگر آتش به زير پوست داري نسوزي گر علي را دوست داري خورشيد شکفته در غدير است علي باران بهار در کوير است علي بر مسند عاشقي شهي بي همتاست بر ملک محمدي امير است علي ------------------ عيد غدير خم مبارک

قطبی

سلام موفق باشید