مقدمه ای برمبانی برنامه ریزی کالبدی(ساماندهی) دانشگاه ها؛ باتاکید برایران

چکیده کتاب:مقدمه ای برمبانی برنامه ریزی کالبدی(ساماندهی) دانشگاه ها؛  باتاکید برایران

ساختار گسترده و وسیع آموزش عالی در ایران
و تقاضای روزافزون برای ورود به این عرصه و نقش بنیادین آن در توسعه اجتماعی و
اقتصادی کشور؛ لزوم تمرکز دیدگاه ها، برنامه ها و سیاست ها را به رویکرد
تمرکزگرایی در مدیریت عالی کشور ایجاب می کند تا از این طریق علاوه بر هماهنگی در
حرکت علمی کشور، نقش هر کدام از دانشگاه ها و مراکز علمی براساس نیازهای ملی و
منطقه ای ترسیم گردد.

در نتیجه در سال های گذشته جهت تحقق این
اهداف سیاست های کلان کشور در بخش آموزش عالی در قالب برنامه های بیست ساله، پنج
ساله و همین طور اسناد راهبردی تهیه شده که به اختصار اشاره می شود.

1-چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی در
افق 1404 هجری خورشیدی

در چشم انداز بیست ساله؛ “ ایران کشوری
است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه، با هویت
اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین
الملل”

2-نقشه جامع علمی کشور

به منظور دستیابی به اهداف علم و فن آوری
سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و طراحی چگونگی رشد علمی کشور
از وضع موجود به نقطه مطلوب، نقشه جامع علمی کشور با راهبردهای معین تهیه گردید تا
با یک نگاه متوازن به رشته های علمی و دانشگاه ها، ایران اسلامی را در محدوده
زمانی تعیین شده در چشم انداز به رتبه اول علم و فن آوری در منطقه تبدیل و علم
گرایی و علم محوری را گفتمان مسلط در کلیه حوزه های جامعه قرار دهد.

.دانشگاه هایی که در سه سطح تعریف شده
اند.

الف- دانشگاه منطقه ای

ب- دانشگاه ملی

ج-دانشگاه فراملی

3-سند تحول راهبردی علم و فن آوری کشور

این سند تأکید دارد که دستیابی به جایگاه
مطلوب علمی نیازمند برنامه ریزی عملیاتی، زمان دار و یکپارچه در سطوح مختلف است و
این برنامه ریزی باید چنان باشد که از مجموعه منابع، امکانات و استعدادها در کشور
به گونه ای بهره برداری شود که با شروع از جایگاه فعلی و وضعیت موجود، طی حرکتی
منظم و پیوسته، رسیدن به جایگاه ترسیم شده در سند چشم انداز (وضعیت مطلوب) در زمان
مقرر تضمین گردد. تحقق این فرآیند نیازمند ترسیم صحیح یک نقشه راه است که در آن
نحوه طی مسیر، پیش بینی منابع و امکانات مورد نیاز، تقسیم کار در سطح ملی و نحوه
مشارکت و الزامات طی مسیر به طور شفاف و دقیق مشخص شده باشد.

4-سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فن آوری

الف) تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در
موارد زیر :

ü      افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص
داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره
های تحصیلات تکمیلی به 20 درصد؛

ü      دستیابی به جایگاه دوم علمی و فن آوری در منطقه و
تثبیت آن در برنامه پنجم؛

ü      ارتباط موثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت
و بخش های مربوط جامعه؛

ü      توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم
و فن آوری؛

ü      دستیابی به فن آوری های پیشرفته مورد نیاز.

ب) تحول و ارتقاء علوم انسانی با تقویت
جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون و
برنامه ها و روش های آموزشی، ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت های پژوهشی و ترویج
نظریه پردازی، نقد و آزاداندیشی.

تالیف وتدوین:

                                             عسگردشتی

                                             رضا دشتی

/ 0 نظر / 17 بازدید