برنامه ریزی شهری
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
نویسنده: رضا دشتی برنجه - ۱۳٩٠/۳/٢۳

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملی یا فعلی است برای ایجاد « نظم » و هدف برای هر اقدامی است که برای زندگی خصوصی یا مجموعه سازمانی و نهادی انجام می گیرد در این راستا شهرداری تهران نیز مستثنی از این قاعده نبوده و با توجه به گستردگی و پیامد و تاثیر فعالیت های آن بر روند روزمره زندگی شهروندان می تواند پیشرو و توسعه یافته در این زمینه باشد .

در همین راستا تهیه طرح راهبردی ساختاری و به تبعیت آن برنامه 5 ساله توسعه محلات طرح های موضعی و موضوعی ، طرح تفصیلی ابزارهایی جهت نهادینه سازی « برنامه ریزی » در مدیریت و نگهداری شهر تهران است .

به نظر می رسد نوع برنامه ریزی در شهرداری تهران اگر به گزافه نگوییم « سلیقه ای » و « آشفتگی » است و یا بهتر باید بگوییم اصلاً برنامه ریزی هدفمند و بلند مدت میان مدت و کوتاه مدت وجود دارد اگر هست مصادیق آن چیست اگر هست اجرا می شود و یا هر کسی از ظن خود و سلیقه آن را اجرا می کند ؟

فرایند برنامه ریزی شهرداری تهران از چند شاخص اصلی پیروی می کند .

الف : بر اساس ذات و ماموریت هر سازمان یا شرکت های شهرداری

ب : برنامه های یکساله اجرایی توسط مناطق

بر اساس همین شاخص ها مناطق یا سازمانها یک « ماموریت » یکساله و کوتاه مدت برای خود تدوین و در طول سال اجرا می نمایند که گاهاً این ماموریت از سیاست های کلی و اسناد بالا دست تبعیت می کند و یا حتی در برخی موارد این اسناد مغایر با « برنامه های»  کلان شهرداری تهران و اسناد بالا دست می باشد .

روند فعلی به اصطلاح « برنامه ریزی » در مناطق و شهرداری اینگونه است که هر حوزه یا سازمان یک مجموعه فعالیتی را پیش بینی کرده و آن را در سال اجرا می کند و هیچ گونه نظارت و کنترل در تطابق و مغایرت آن با سیاستهای کلی صورت نمی گیرد و یا حداقل می توان گفت متولی وجود ندارد .

از طرف دیگر بر اساس مفاهیم و مبانی ، برنامه ریزی باید « متمرکز » « جامع » و دارای اهداف معین صورت گیرد که بتواند در « هماهنگی » لازم میان بخش های مختلف ایجاد نماید .

 * ویژگی های برنامه ریزی در شهرداری تهران

- پراکنده در سازمانها و مناطق و شرکت ها

- فاقد هدف معین

- بدون هماهنگی با اسناد بالا دست

-  سلیقه ای و شرایط خاص

مهم ترین چالش ها

-          اتلاف منابع مادی و معنوی شهرداری

-          آشفتگی و هرج و مرج در مدیریت

-          فقدان احساس مسئولیت جهت حفظ منابع

-          بوجود آمدن بحرانهای عمیق و مثل آلودگی هوا ، ترافیک ، بافت فرسوده ....

-          گستردگی توسعه بی رویه شهر

-          افزایش هزینه زندگی و خدمات

پیشنهادات:

-   معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری بر اساس نظام و چرخه برنامه ریزی مسئولیت تدوین و طرح ریزی ، کنترل و بررسی و بازنگری را بر عهده گرفته و سایر حوزه ها تنها وظیفه اجرا و عملیات برنامه را داشته باشند .

تقویت جایگاه معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری در مدیریت مناطق جهت نهادینه سازی برنامه ریزی

رضا دشتی برنجه
زادگاهم شهر تکاب است ودوستش دارم خوشحال میشم دوستان وهمشهری هایم در خصوص وبلاگ ومطالبش نظر دهند
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :