برنامه ریزی شهری
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
نویسنده: رضا دشتی برنجه - ۱۳۸۸/٦/٢٧

سلام دوستان این وبلاگ در  شب جمعه به تاریخ ٢٧/۶/٨٨ ایجاد شده است.  وبا هدف  شناخت  ونهادینه سازی برنامه ریزی  وبومی نمودن آن در مدیریت   . ومنتظر نظرات ودیدگاههای شما  دوستان وفرهیختگان هستم علی الخصوص بچه های رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری   ودوستان گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری  دانشگاه شهید چمران اهواز  منتظرم.

رضا دشتی برنجه
زادگاهم شهر تکاب است ودوستش دارم خوشحال میشم دوستان وهمشهری هایم در خصوص وبلاگ ومطالبش نظر دهند
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :